I7HOSTING.NET ™ | บริการ Hosting VPS Hosting Reseller RadioPort Host 22GB เริ่มต้น 500 บาท/ปี จดโดเมน 350 บาท/ปี

ทำไมต้องเลือกใช้บริการกับ I7HOSTING.In
I7HOSTING.NET ™ | บริการ Hosting VPS Hosting Reseller RadioPort Host 22GB เริ่มต้น 500 บาท/ปี จดโดเมน 350 บาท/ปีCall now:  082-850-9440 8:30-21:00 น.
I7HOSTING.NET ™ | บริการ Hosting VPS Hosting Reseller RadioPort Host 22GB เริ่มต้น 500 บาท/ปี จดโดเมน 350 บาท/ปีeMai:  support@i7hosting.net
I7HOSTING.NET ™ | บริการ Hosting VPS Hosting Reseller RadioPort Host 22GB เริ่มต้น 500 บาท/ปี จดโดเมน 350 บาท/ปีE-Mail:  
I7HOSTING.NET ™ | บริการ Hosting VPS Hosting Reseller RadioPort Host 22GB เริ่มต้น 500 บาท/ปี จดโดเมน 350 บาท/ปีPassword:  
 
ลงทะเบียนกับเรา I7HOSTING.NETแจ้งชำระค่าบริการ

Address

Mr.Pishit Tongjeen
76 Pamoung Thombol.Koksamran
Ompher.Banhad
Khonkaen 40110


เราไม่รับเว็บไซต์ผิดศีลธรรม และผิดกฎหมาย ทุกประเภท


ไม่รับ Camfrog server ตรวจพบ Ban ทันทีและไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี!

บริการรับจดทะเบียนโดเมนราคาคุ้มค้า .com .net .org .biz .info .us 350 บาท/ปี

 อัตราค่าบริการของเรา ต้องการจด Domain Name (Standard)

TLD ความหมาย จดใหม่ (ต่อ 1 ปี) ย้าย (ต่อ 1 ปี) ต่ออายุ (ต่อ 1 ปี)
.com  Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท ฿350.00 บาท ฿350.00 บาท ฿350.00 บาท
.net  Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย ฿340.00 บาท ฿340.00 บาท ฿340.00 บาท
.org  Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร ฿350.00 บาท ฿350.00 บาท ฿350.00 บาท
.biz  Business / ห้างร้านบริษัท ฿350.00 บาท ฿350.00 บาท ฿350.00 บาท
.us  ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป (อเมริกา) ฿350.00 บาท ฿350.00 บาท ฿350.00 บาท
.info  Information / เวปไซด์ให้ข้อมูล ฿350.00 บาท ฿350.00 บาท ฿350.00 บาท
.in  India หรือสามารถอ้างถึง Indivisual บุคคลทั่วไป ฿550.00 บาท ฿550.00 บาท ฿550.00 บาท
.asia  ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก ฿660.00 บาท ฿660.00 บาท ฿660.00 บาท
.tv  เว็บไซท์ทีีมีบริการเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์ ฿1800.00 บาท ฿1800.00 บาท ฿1800.00 บาท
** หมายเหตุ :: ทางเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ออกเมื่อ 3 กันยายน 2554

Domain Name คืออะไร?

      Domain Name คือชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชื่อที่ใช้ต้องเป็นชื่อที่ไม่มีใครในโลกใช้ เพราะถ้ามีคนใช้ชื่อใดแล้วเราจะไปจดชื่อซ้ำไม่ได้ ชื่อ Domain Name จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ไม่แตกต่างกันเพราะ ระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมด เช่น ITTradefair.com และ ittradefair.com ถือว่าเป็นชื่อเดียวกัน ส่วนประกอบใหญ่ๆ สามส่วนคือ ชื่อเครื่อง. เช่น DomainAtCost.com ,ThaiCompany.net ฯลฯ ในปัจจุบันได้มีการจดชื่อโดเมนถึงกว่า 30 ล้านชื่อทั่วโลกและ ชื่อโดเมนก็มักจะถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้าของ Website ต่างๆ ด้วยโดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

Standdard Plan ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น DomainAtCost, ThaiCompany ฯลฯ

Standdard Plan ลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ (คล้ายๆ กับคำแสดงนิติฐานะของนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด กระทรวง สมาคม องค์การ ฯลฯ )

       เนื่องจากชื่อโดเมนจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการชี้ไปยัง Website ดังนั้นจึงไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำกันได้ (ThaiCompany.net และ ThaiCompany.com ถือว่าเป็นคนละชื่อกัน เนื่องจากจดอยู่ภายใต้ลักษณะการประกอบการที่ต่างกัน แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจประกอบการในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ควบคุม)

       Domain Name ที่ลงท้ายด้วย .com และ .net หรือ .net และ .net.th แตกต่างกันอย่างไร
    ระบบของ Domain Name จะมีการจัดแบ่งออกเป็นหลาย Level โดยเริ่มตั้งแต่ Top Level ซึ่งประกอบด้วย
Generic Domain (gTLD) ซึ่งได้แก่ Domain Name ที่ลงท้ายด้วย .com (Commercial), .net (Networking), .org (Non-Commercial Organization), .edu (Education), .gov (Government), .int (International), .mil (Military)
Standdard Plan.com จะใช้กับองค์กรที่แสวงหาผลกำไร
Standdard Plan.org จะใช้กับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
Standdard Plan.net จะใช้กับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Internet

Country Code Domain (ccTLD) ซึ่งเป็น Domain Name ที่กันไว้สำหรับการใช้งานของประเทศต่างๆ ได้แก่ .th (ประเทศไทย), -.us (สหรัฐอเมริกา), .uk (อังกฤษ) และอื่นๆ
Standdard Plan.co.th จะใช้กับองค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่แสวงหาผลกำไร
Standdard Plan.or.th จะใช้กับองค์กรที่จดทะเบียนในประทศไทยที่ไม่แสวงหาผลกำไร
Standdard Plan.net.th จะใช้กับองค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Internet
Standdard Plan.in.th จะใช้กับบุคคลหรือองค์กรใดๆก็ได้ในประเทศไทย

      ดังนั้น .com และ .net จึงถือได้ว่าเป็น Domain Name ที่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่จะต่างกันที่ลักษณะการประกอบการ กล่าวคือ .com เป็น Website ที่ประกอบการเชิงพาณิชย์ เช่น การขายสินค้าหรือให้บริการ ในขณะที่ .net จะเป็น Website ที่ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต เช่น การเชื่อมต่อหรือการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย ส่วน .net.th จะถือเป็น Domain Name ในระดับ Secondary Level (SLD) ที่แยกมาจาก Top Level (TLD) หรือ .th อีกทีหนึ่ง ซึ่งจะหมายถึง Website ที่ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย อนึ่ง การแบ่ง Level ของ Domain Name สามารถแบ่งย่อยลงมาได้เรื่อยๆ ตามหลักการของ DNS (Domain Name System) เช่น Ngo.ThaiCompany.net ก็จะหมายถึงกลุ่ม NGO ที่จด Domain Name อยู่ภายใต้ ThaiCompany.net เป็นต้น

การเตรียมการเพื่อจดชื่อโดเมน

    ชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน เลือกไว้สัก 3 - 4 ชื่อ ป้องกันชื่อไปซ้ำกับชื่อที่ถูกจดไว้แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบชื่อโดเมนที่ยังว่างได้โดย คลิกที่นี่ค่ะ

Standdard Planเจ้าของชื่อโดเมน (Registrant) ชื่อ พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าหากเป็นองค์กร ให้ใส่ชื่อองค์กร
Standdard Planผู้ดูแลชื่อโดเมน (Administrative contact) ชื่อ พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
Standdard Planผู้ติดต่อทางเทคนิคโดเมน (Technical contact) ชื่อ พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
Standdard Planผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดโดเมน (Billing contact) ชื่อ พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

อ้างอิงข้อมูลจาก:
bcoms.net

tradepointthailand.com


ไม่พอใจ
ยินดีคืนเงินใน 30 วัน