I7HOSTING.NET ™ | บริการ VPS Server Hosting จดโดเมน ครบวงจร

ทำไมต้องเลือกใช้บริการกับ I7HOSTING.In
I7HOSTING.NET ™ | บริการ VPS Server Hosting จดโดเมน ครบวงจรCall now:  082-850-9440 8:30-21:00 น.
I7HOSTING.NET ™ | บริการ VPS Server Hosting จดโดเมน ครบวงจรeMai:  support@i7hosting.net
I7HOSTING.NET ™ | บริการ VPS Server Hosting จดโดเมน ครบวงจรE-Mail:  
I7HOSTING.NET ™ | บริการ VPS Server Hosting จดโดเมน ครบวงจรPassword:  
 
ลงทะเบียนกับเรา I7HOSTING.NETแจ้งชำระค่าบริการ

Address

Mr.Pishit Tongjeen
76 Pamoung Thombol.Koksamran
Ompher.Banhad
Khonkaen 40110


เราไม่รับเว็บไซต์ผิดศีลธรรม และผิดกฎหมาย ทุกประเภท


ไม่รับ Camfrog server ตรวจพบ Ban ทันทีและไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี!

    เงื่อนไขการให้บริการ


 • ข้อตกลงในการจดโดเมนเนม

  1. สิทธิในการเป็นเจ้าของโดเมนจะมีแก่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในส่วน ของ "เจ้าของชื่อโดเมน" (Registrant) ซึ่งทาง I7HOSTING.NET จะให้ท่านกำหนดเองได้ก่อนที่จะทำการจดโดเมน และ ให้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชื่อ โดเมนของท่าน และข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในส่วนของ Administrative Contact
  2. การกระทำต่างๆหรือการจัดการโดอเมนที่ Administrative Domain จะถือว่าเป็นกระทำของลูกค้า ซึ่งทาง I7HOSTING.NET จะให้ password ของ Administrative Domain แก่ท่าน ท่านจะสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้เอง โดยทาง I7HOSTING.NET จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
  3. การย้ายโดเมนเนมไปอยู่กับผู้ให้บริการอื่น จะถือเป็นสิทธิ์ของท่าน (ตามข้อกำหนดของ ICANN) ซึ่งท่านจะโอนย้ายได้เมื่อโดเมนของท่านได้ทำการจดกับ I7HOSTING.NET เกิน 60 วันแล้วเท่านั้น
  4. การต่ออายุโดเมนเนม เมื่อถึงเวลาที่จะต้องต่ออายุโดเมน ทางทีมงาน I7HOSTING.NET จะส่งเมล์ แจ้งก่อนเวลา 30 วัน ก่อนที่โดเมนจะหมดอายุ หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทาง ทีมงาน I7HOSTING.NET รับทราบ เพื่อทำการต่ออายุโดเมนล่วงหน้า 7 วันก่อนหมดอายุจะถือว่า ยินยอมที่จะให้ โดเมนนั้นถูกยกเลิก ซึ่งทาง I7HOSTING.NET จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
  5. เมื่อทำการจดทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามโดเมนเนมที่ทาง I7HOSTING.NET จดให้หรือย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของ I7HOSTING.NET ถือเป็นทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งท่านมีหน้าที่ตรวจสอบก่อนการจดโดเมนว่าชื่อนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอยู่หรือไม่ และไม่นำชื่อโดเมนเนมนั้น ไปก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรือขัดต่อข้อกฏหมาย ซึ่งถ้าเกิดการฟ้องร้อง ขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง I7HOSTING.NET จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี กับการกระทำความผิดดังกล่าว

 • ข้อตกลงในการใช้งานของทุกบริการ
      
             ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

  1. เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก Sex การขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก เป็นต้น
  2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท
  3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
  4. เว็บไซต์ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
  5. การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด การพนัน
  6. ไฟล์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server ของทางเรา เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น ที่ท่านได้ทำการ upload ขึ้นไป หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น ไฟล์จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ทาง I7HOSTING.NET ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass E-mailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. หากเว็บไซต์ของลูกค้ามีการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อระบบ และทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU, Memory, Hard Disk Drive, Network เกินความจำเป็น หรือการใช้งาน E-mail เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ ทางผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต ซึ่งทางเราจะแจ้งเตือนเพื่อให้ลูกค้าแก้ไขปัญก่อน หากทางลูกค้าไม่ดำเนินการแก้ไข ทาง I7HOSTING.NET จะระงับการใช้งานทันที

   **ข้อตกลงของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
  9. ในเวลาตั้งแต่ 03:00 - 05:00 น. ของทุกวัน ทางทีมงานอาจจะมีการ บำรุงรักษา Server ที่ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง, VPS อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ชั่วคราว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โปรดรับทราบโดยทั่วกัน

 • ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

  • ในการสั่งซื้อบริการต่างๆ จาก I7HOSTING.NET ผู้ให้บริการจะให้ผู้ใช้บริการกำหนดข้อมูล Username และ Password ในการควบคุมจัดการ E-mail , Ftp , Web-Control panel ด้วยตนเอง แต่ในขั้นแรกเราจะส่ง Password ผ่านแบบสุ่มไปให้ท่าน และต่อไปท่านสามารถปรับเปลี่ยน Password เป็นรหัสของท่านได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น

 • ข้อตกลงในการเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการต่างๆ ของ I7HOSTING.NET

  • ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจต้องปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือลดลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่มีการปรับลดราคาผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการและให้ ผู้ใช้บริการชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการต่ออายุ กรณีที่มีการปรับเพิ่มราคาผู้ใช้บริการเก่าให้ใช้อัตราค่าบริการเดิมในการ ต่ออายุ และผู้ใช้บริการใหม่ให้ใช้ตามอัตราค่าบริการใหม่ ทั้งนี้เริ่มนับการใช้บริการตั้งแต่วันที่มีการชำระค่าบริการกับ I7HOSTING.NET

 • ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการเมื่อเกิน 30 วัน สำหรับ Web hosting หลังจากใช้บริการกับ I7HOSTING.NET ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับ เพิ่ม-ลด (Upgrade/Down Grade) ก่อนครบกำหนดหมดสัญญาหรือเมื่อเกิน 30 วัน ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

    ข้อตกลงการใช้บริการและการให้บริการ VPS/Dedicated Server

 1. ผู้ให้บริการจะมีหน้าที่ดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลัก(Node) และระบบเครือข่าย(Network) ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีปัญหา (ไม่รวมการดูแลระบบภายใน VPS/Dedicated Server)
 2. เมื่อลูกค้าได้รับข้อมูลเข้าใช้งาน VPS/Dediacted server แล้ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ดูแลระบบ, แก้ไขปัญหา, ติดตั้งโปรแกรม ด้วยตัวเอง ทางผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือแก้ไขปัญหาใดๆ บน VPS/Dedicated server ของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าจะใช้บริการเสริม "Help improvement"
 3. บริการ VPS/Dedicated server ไม่มีนโยบายสำรองข้อมูลแบบ Daily, Weekly, Yearly ให้กับลูกค้า ลูกค้าต้องสำรองข้อมูลทุกอย่างไว้ด้วยตัวเอง (โปรดอ่านต่อข้อ 4)
 4. ผู้ให้บริการจะไม่รับ ผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเองหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดจากผู้ ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเอง แต่ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการจะมีการสำรองข้อมูลเฉพาะในส่วนของผู้ให้บริการเท่านั้น
 5. เมื่อเริ่มใช้บริการเราจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรม แบบ Open Source และตั้งค่าความปลอดภัยของระบบให้ฟรีเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น
 6. VPS/Dedicated server ที่เราให้บริการไม่อนุญาตใช้สำหรับทำ Oracle Server, SAP Server, Streaming Media Download, VPN, Proxy Server, Bittorrent , Camfrog เว็บไซด์ที่ผิดกฎหมาย และการกระทำที่ขัดต่อ พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 (สรุป พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550)
 7. หากเราตรวจพบว่ามีการนำ VPS/Dedicated server ที่เราให้บริการไปใช้งานซึ่งขัดต่อข้อกำหนดดังกล่าว(ข้อ 6) เราจะทำการระงับการบริการ VPS/Dedicated server ของท่านทันที  และแจ้งเตือนให้ท่านทำการแก้ไข หรือยกเลิกบริการตามแต่สมควร และไม่มีการคืนเงินค่าบริการ
 8. ระยะเวลาดำเนินการติดตั้งระบบ VPS/Dedicated server พร้อมใช้งานภายในเวลา 24 ชั่วโมง หรือตามที่ Support แจ้ง หลังจากได้รับแจ้งยืนยันการชำระเงินค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 9. บริการ VPS / Dedicated ไม่สามารถให้ทดลองใช้งานก่อนได้
 10. บริการ VPS / Dedicated ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นอันมาเนื่องจาก ลูกค้าต้องการยกเลิก, ระบบมีปัญหาชั่วคราว, ระบบโดนผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อกวน, ผู้ให้บริการแจ้งยกเลิกเนื่องจากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือตามผู้ให้บริการเห็นสมควร
 11. ลูกค้าที่ยังไม่มีการ ยืนยันตัวตน (Identity verification) กับ I7HOSTING.NET สามรถใช้บริการ VPS/Dedicated server ได้เพียงอย่างละ 1 บริการ เป็นเวลาไม่เกิน 60 นับตั้งแต่เริ่มใช้งาน ลูกค้าที่ยืนยันตัวตนแล้วสามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดจำนวน
 12. การยืนยันตัวตน (Identity verification) กับ I7HOSTING.NET ลูกค้าต้องทำการสแกนสำเนาบัตรประชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เช่น สำเนาใบขับขี่, สำเนาพาสปอร์ต พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ชื่อ-สกุล และระบุว่า "สมัครใช้บริการกับ I7HOSTING.NET" ลงบนกระดาษขนาด A4 แล้วส่งมาที่ support@i7hosting.net
ริ่มวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557